Yeoman

- soukromá stránka o primitivní lukostřelbě, zaměřená převážně na anglickou lukostřelbu , 15. století, historický šerm, look-like history a revival aktivity ve volném čase.

 

Věnováno památce na  syna Vojtíška, který už nikdy nevystřelí z luku.

 

 

                                                         Vítejte,      nebo navštivte stránky  SHŠ Avalon se sídlem ve Štětí

                              Samozřejmě že tudy, a nejlépe do zlaté !                     

 

yeoman [jәumәn] pl:-men [-mәn] 1 yeoman a) svobodný majitel půdy,  svobodný sedlák, zeman,  b)člen dobrovolného jezdeckého oddílu v Anglii a ve Skotsku c) též Y- of the (royal) guard člen královské tělesné stráže, královský gardista...... d) hist. sluha n. úředník na královském n. šlechtickém dvoře....e) hist. malý sedlák, pachtýř, nájemce sloužící ve vojsku jako pěšák 2 námoř. lodní písař, vedoucí lodní kanceláře, Y- of signals námoř. signální poddůstojník ........(Velký anglicko-český slovník, ACADEMIA, 1985)